Zapraszamy do śledzenia aktualności Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.. Znajdą tu Państwo zarówno relacje z wydarzeń, w których braliśmy udział, mogą śledzić bieżące działania, a także plany rozwoju naszego zakładu.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 20.07.2023 r. zostały zawarte umowy z Domem Kultury w Wolbromiu, ul. Leśna 2, 32-340 Wolbrom. Umowy dotyczą dzierżawy wyposażenia hali sportowej i zespół basenów, których właścicielem jest poprzedni dzierżawca. Umowy te zostały zawarte na okres od 06.03.2023 r. do 05.03.2026 r.

 

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 27.07.2023 r. została zawarta umowa z firmą TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków. Umowa dotyczy świadczenia usług odbioru energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.