Zapraszamy do śledzenia aktualności Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.. Znajdą tu Państwo zarówno relacje z wydarzeń, w których braliśmy udział, mogą śledzić bieżące działania, a także plany rozwoju naszego zakładu.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 05.07.2023 r. została zawarta umowa z firmą PGE Obrót S.A., ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów. Umowa dotyczy dostawy energii elektrycznej na potrzeby WZWKGKiM sp. z o.o. w 2024r oku. Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w Wolbromskim Zakładzie Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o..