Zapraszamy do śledzenia aktualności Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.. Znajdą tu Państwo zarówno relacje z wydarzeń, w których braliśmy udział, mogą śledzić bieżące działania, a także plany rozwoju naszego zakładu.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 23.05.2023 r. została zawarta umowy z Panem Michałem Kramerem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Splash Zone Michał Kramer, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Florentyny Luboińskiej 5/29, 61-245 Poznań. Umowa dotyczy najmu wodnego toru przeszkód WIBIT AQUA TRACK 2 ze zjeżdżalnią Slope w Obiekcie - Basen Kryty znajdujący się w Zespole Basenów w Wolbromiu przy ul. Kamiennogórskiej . Umowa została zawarta na okres od 01.06.2023 r. od godziny 8.00 do 04.06.2023 r. do godz. 22.00.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje że w dniu 16.05.2023 r. została zawarta umowa z Gminą Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom. Umowa dotyczy dzierżawy kanalizacji sanitarnej w Lgocie Wolbromskiej na okres od 16.05.2023 r. do 15.10.2025 r.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 09.05.2023 r. została zawarta umowa z firmą: Fitnet sp. z o.o., ul. Jastrzębia 76, 86-031 Żołędowo. Umowa dotyczy opieki serwisowej, napraw i konserwacji programu FCnet3 w okresie od 09.05.2023 roku do 08.05.2024 roku.

Zarząd Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Wolbromiu przy ul. Wrzosowej 18, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000668073, o kapitale zakładowym 4.129.000,00 złotych opłaconym w całości, działając na podstawie art. 235 §1 i art. 238 §1, §2 Kodeksu spółek handlowych, §12 Umowy spółki, zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 6 czerwca 2023 r. o godz. 12:00, w siedzibie Spółki przy ul. Wrzosowej 18 w Wolbromiu.