Zapraszamy do śledzenia aktualności Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.. Znajdą tu Państwo zarówno relacje z wydarzeń, w których braliśmy udział, mogą śledzić bieżące działania, a także plany rozwoju naszego zakładu.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 08.05.2023 r. została zawarta umowa z firmą INTERKONEKT Aleksander Barczyk, Tomasz Furman spółka jawna, ul. Marszałka Piłsudskiego 57a, 32-340 Wolbrom. Umowa dotyczy świadczenia usług telekomunikacyjnych na obiekcie Zespół Basenów przy ul. Kamiennogórskiej, w zakresie: usług telefonii oraz usług dostępu do Internetu.

 

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 07.05.2023 r. została zawarta umowa z firmą: Agencja Ochrony Osób i Mienia ,,ARGOS" sp. z o.o., ul. 1 Maja 100, 32-340 Wolbrom. Umowa dotyczy ochrony obiektu: Zespół basenów, ul. Kamiennogórska, Wolbrom w okresie od 07.05.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 05.05.2023 r. została zawarta umowy z Panem Łukaszem Krężlem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą LUKCOM Łukasz Krężel, Dłużec 25C, 32-340 Wolbrom. Umowa dotyczy obsługi hali sportowej i łącznika wraz z przebudowaną istniejącą halą gimnastyczną z dwoma salkami gimnastycznymi i instalacjami. Umowa została zawarta na okres od 06.05.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 05.05.2023 r. zostały zawarte umowy z Gminą Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom. Umowy dotyczą dzierżawy hali sportowej i łącznika wraz z przebudowaną istniejącą salą gimnastyczną położonej na działce nr 1491 oraz dzierżawy zabudowanej nieruchomości gruntowej (działka nr 5050/2), na której znajduje się zespół basenów. Umowy te zostały zawarte na okres od 06.05.2023 r. do 05.03.2026 r.