Poniżej przekazujemy skan pisma od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu dotyczący minimalizacji ryzyka zachorowań w związku z występowaniem bakterii z rodzaju Legionella. 

images/pdf/pismo_PPIS_w_Olkuszu_Legionella.pdf