Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 24.08.2023 r. zostały zawarte umowy z Panią Jolantą Muchą prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą JOLANTA MUCHA "EKOSYSTEM" z siedzibą przy ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków. Umowy dotyczy opracowania dokumentacji pt. "Operat do dochodzeń wodnoprawnych na pobór wody z ujęcia wody podziemnej zlokalizowanej w miejscowości Chełm, gmina Wolbrom, powiat Olkuski" oraz "Operat do dochodzeń wodnoprawnych na pobór wody podziemnej z ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Dłużec, gmina Wolbrom, powiat Olkuski" .