Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje o zawarciu umowy w dniu 7 sierpnia 2023 roku z Panem Włodzimierzem Dobrek prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SAN-GAZ", ul. Bogucińska 57b, 32-310 Klucze. Umowa dotyczy wykonania prac związanych z remontem/ konserwacją wymiennikowni centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zlokalizowanych w budynkach PSONI i Ośrodka Zdrowia przy ul. Skalska 22, w budynku przy ul. Skalska 18 oraz w budynku przy ul. Łukasińskiego 6.