Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 27.12.2018 r. została zawarta umowa z firmą: Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice. Umowa dotyczy poboru próbek wody do spożycia i wykonaniu ich badań laboratoryjnych w 2019 roku.