Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 27.12.2018 r. została zawarta umowa z Panem Grzegorzem Dryjskim, Panem Pawłem Durakiem oraz Panem Robertem Gniadkiem działającymi wspólnie jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą Przedsiębiorstwo Inżynieryjne HYDRO-KAN Grzegorz Dryjski, Paweł Durak, Robert Gniadek s.c. z siedzibą przy ul. Myśliwskiej 50, 32-500 Balin. Umowa dotyczy wykonania dzieła polegającego na oczyszczeniu dwóch komór stabilizacji tlenowej osadu na oczyszczalni ścieków w Wolbromiu.