Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 05.12.2018 r. została zawarta umowa z panią Cecylią Dudek prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Usługowa Dudek Cecylia z siedzibą w Zabagniu, ul. Starowiejska 50, 32-340 Wolbrom. Przedmiotem umowy jest najem sprzętu (2 walców drogowych) bez obsługi operatorskiej w okresie od 05.12.2018 roku do 27.12.2018 roku.