Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.

Poszukuje pracownika na stanowisko:

Kierownik Działu eksploatacji dróg

Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku:

 • Organizacja pracy, zarządzanie kadrą pracowniczą i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Działu eksploatacji dróg,
 • Nadzór i prowadzenie prac związanych z konserwacją i bieżącym utrzymaniem dróg i zieleni miejskiej, prowadzenie prac związanych z przeprowadzaniem remontów, budową i modernizacją dróg i chodników oraz innych robót w kierowanym Dziale,
 • Nadzór nad procesem realizacji w zakresie robót w oparciu o wymagania kontraktów, dokumentację techniczną, harmonogramy pracy,
 • Sporządzanie harmonogramów robót, kosztorysowanie, odpowiedzialność za logistykę materiałów budowlanych, organizacja zaplecza sprzętowego przy prowadzonych inwestycjach, rozwiązywanie problemów technicznych na budowie, rozliczenia wykonanych prac, przygotowywanie protokołów odbioru robót,
 • Nadzór nad sporządzaniem kalkulacji i ofert.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • Znajomość Ustawy Prawo Budowlane,
 • Obsługa komputera w tym programów Word, Excel,
 • Umiejętność kosztorysowania robót budowlanych w programie np. ZUZIA lub innych,
 • Umiejętność kierowania grupą ludzi,
 • Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
 • Prawo jazdy kategorii B.

Mile widziane:

 • Wykształcenie wyższe budowlane kierunkowe (budowa dróg),
 • Uprawnienia budowlane w specjalności inżynierii drogowej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia, wiedzy i zaangażowania,
 • Stabilne zatrudnienie bezpośrednio przez pracodawcę na podstawie umowy o pracę,
 • Możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub do siedziby Spółki ul. Wrzosowa 18, 32-340 Wolbrom.

Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez WZWKGKiM sp. z o.o. 

Prosimy o dopisanie:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. moich danych osobowych, w celu związanym z moim udziałem w procesie prowadzonej rekrutacji lub przyszłych rekrutacjach, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.2016.922, z dnia 28.06.2016r.).”

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informujmy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Wolbromiu Wrzosowa 18; 32-340 Wolbrom.
 2. Administrator Danych Osobowych, dalej ADO, wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail Inspektora Danych Osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył/a Pan/Pani na podstawie art. 6 ust.1 pkt b) RODO lub/i na podstawie art.6 ust. 1 pkt. a) RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym w zgodzie celu.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 12 miesięcy w celu przyszłych rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3, do przenoszenia danych, usunięcie danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne aby wziąć udziału w rekrutacji.