Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, iż w dniu 02.01.2019 r. została zawarta umowa z Panem Adamem Sypieniem, zamieszkałym w Zarzeczu ul. T. Kościuszki 105, 32-340 Wolbrom, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Transportowo Handlowo-Usługowa "SAM". Umowa dotyczy świadczenia usług w zakresie regularnych przeglądów i konserwacji żurawia marki HIAB typ 071-A na samochodzie marki Mercedes - BENZ 1317, nr rej. KOL 28WP.