Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, iż w dniu 04.02.2019 r. została zawarta umowa z Panami Najman Robert, Najman Daniel, Najman Paweł wspólnikami spółki cywilnej pod nazwą P.H.U. DANROB Najman Robert, Najman Daniel, Najman Paweł s.c., ul. Przemysłowa 8, 28-500 Kazimierza Wielka. Umowa dotyczy naprawy uszkodzonego pługa odśnieżnego.