Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, iż w dniu 28.01.2019 r. została zawarta umowa z Panem Andrzejem Gaczołem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Elektromechaniczny Gaczoł Andrzej z siedzibą w Trąbkach 160, 32-020 Wieliczka. Umowa dotyczy naprawy pompy GC 5.08 z silnikiem SM 8, 30KW.