Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, iż w dniu 03.04.2019 r. została zawarta umowa z Panem Adamem Karpiukiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. "PAGOS" Adam Karpiuk z siedzibą w Żakowoli Radzyńskiej 6A, 21-302 Kąkolewnica. Umowa dotyczy dostawy wodomierzy dla potrzeb WZWKGKiM sp. z o.o. w 2019 roku.