Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje o zawarciu umowy w dniu 10 kwietnia 2019 roku z Panem Andrzejem Barczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą F.H.P.U. "ZAMET" Andrzej Barczyk, Kąpiele Wielkie 138, 32-340 Wolbrom. Umowa dotyczy wykonania prac polegających na odbudowie podłoża i nawierzchni drogi oraz chodnika przy użyciu materiałów własnych po usunięciu awarii sieci wodociągowej w pasie drogowym DW 783 w Wolbromiu na ul. Krakowskiej (odcinek nr 130 w km 0+270).