Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 25.06.2019 r. została zawarta umowa z firmą Orange Polska S.A. Umowa dotyczy świadczenia usług telekomunikacyjnych.