Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje o zawarciu umowy w dniu 12 czerwca 2019 roku z Panem Andrzejem Gumula prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą F.U. "A.G. TRADE" Andrzej Gumula, ul. 1 Stycznia 2/13, 32-590 Libiąż. Umowa dotyczy przeprowadzenia czyszczenia hydrodynamicznego kanalizacji ogólnospławnej w Wolbromiu na ul. Fabrycznej oraz wykonania inspekcji TV tej kanalizacji.