Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 05.09.2019 r. została zawarta umowa o podwykonawstwo z panią Katarzyna Stach-Stacherą prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Stach-Stachera Centrum Rehabilitacji i Promocji Zdrowia Bodymente z siedzibą przy ul. Stanisława Fliegera 9, 40-053 Katowice. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług sprzętem przeznaczonym do robót drogowych wraz z obsługą operatorską w zakresie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działka nr 5014 - obręb Wolbrom w km 0+000 - 0+650.