Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje o zawarciu umowy w dniu 29 sierpnia 2019 roku z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. z siedzibą w Olkuszu, przy ul. Kluczewskiej 4, 32-300 Olkusz. Umowa dotyczy nawiercenia wodociągu dn. 200/100 pod ciśnieniem w miejscowości Dłużec dz. nr 187/1, 187/2.