Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 30.12.2019 r. została zawarta umowa z firmą: Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa. Umowa dotyczy świadczenia usług pocztowych w 2020 roku.