Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 02.01.2020 r. zostały zawarte umowy z firmą INTERKONEKT Paweł Barczyk, Tomasz Furman spółka jawna, ul. Marszałka Piłsudskiego 57a, 32-340 Wolbrom. Umowy dotyczą:

- świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie usług telefonii,

- świadczenia usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do Internetu,

- świadczenia usługi transmisji danych pomiędzy lokalizacjami Abonenta.