Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 20.01.2020 r. została zawarta umowa z firmą: GEOTRANS S.A. z siedzibą przy ul. Kobierzyckiej 20BA, 52-315 Wrocław. Umowa dotyczy usługi załadunku, wywozu i zagospodarowania osadów ściekowych z Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Wolbromiu w okresie od podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2020 roku.