Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, iż w dniu 02.01.2020 r. została zawarta umowa z LogicSynergy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Pod Sikornikiem 27 A, 30-216 Kraków. Umowa dotyczy opieki nad systemem.