Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, iż w dniu 29.01.2020 r. została zawarta umowa Panią Jolantą Muchą prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą JOLANTA MUCHA "EKOSYSTEM" z siedzibą przy ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków. Umowa dotyczy opracowania i wykonania dokumentacji (analiza ryzyka dla poszczególnych ujęć wody).