Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 18.12.2019 r. została zawarta umowa z firmą: Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice. Umowa dotyczy wykonania badań laboratoryjnych wody podziemnej, osadów ściekowych wraz z opinią  oraz odpadów (19 08 01 i 19 08 02) z podstawową charakterystyką wraz z poborem próbek w 2020 roku.