Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 28.02.2020 r. zostały zawarte umowy z Gminą Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom. Umowy dotyczą dzierżawy zabudowanych nieruchomości w Wolbromiu przy ul. Wrzosowej 18, ul. Bocznej 17, ul. 1-go Maja 59 (część nieruchomości z budynkiem garażowym i magazynem), a także najmu pomieszczeń biurowych, stołówki i szatni w budynku przy ul. 1-go Maja 59. Umowy zostały zawarte z okresem obowiązywania do 31.12.2021 roku.