Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 19.02.2020 r. została zawarta umowa z Panem Andrzejem Gaczołem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Elektromechaniczny Gaczoł Andrzej z siedzibą w Trąbkach 160, 32-020 Wieliczka. Umowa dotyczy naprawy pompy głębinowej G-80.08 z silnikiem 37 kW.