Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 24 marca 2020 roku zawarta została umowa z panem Wojciechem Kowalczykiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma KOWALCZYK Wojciech Kowalczyk, Brzozówka 21, 32-340 Wolbrom. Umowa o dotyczy wykonania kanalizacji sanitarnej zewnętrznej w ciągu ulicy Akacjowej.