Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje że w dniu 15.05.2020 r. została zawarta umowa z Gminą Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom. Umowa dotyczy dzierżawy mienia komunalnego (ujęcia wody, hydrofornie, zbiorniki wody, oczyszczalnie, przepompownie ścieków).