Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje że w dniu 08.06.2020 r. została zawarta umowa z firmą Ecol-Unicon Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Równej 2, 80-067 Gdańsk. Umowa dotyczy modernizacji istniejącej przepompowni ścieków Łobzów - Kozina w miejscowości Łobzów (gmina Wolbrom).