Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje że w dniu 29.06.2020 r. została zawarta umowa z Gminą Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom. Umowa dotyczy dzierżawy kanalizacji sanitarnej w Zabagniu i Łobzowie na okres od 29.02.2020 r. do 29.06.2030 r.