Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 06.11.2020 r. została zawarta umowa z Panem Andrzejem Gaczołem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Elektromechaniczny Gaczoł Andrzej z siedzibą w Trąbkach 160, 32-020 Wieliczka. Umowa dotyczy naprawy agregatu pompowego GC0.A4 z silnikiem 7,5 kW.