Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 17.12.2020 r. została zawarta umowa z firmą: Agencja Ochrony Osób i Mienia ,,ARGOS" sp. z o.o., ul. 1 Maja 100, 32-340 Wolbrom. Umowa dotyczy ochrony obiektów (ujęcia wody, budynki biurowo-magazynowe, zbiorniki, hydrofornie, przepompownie) w 2021 roku.