Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, iż w dniu 15.12.2020 r. została zawarta umowa z panią Anną Rozwadowską - Palarz, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Infrastruktura Anna Rozwadowska - Palarz, ul. Ks. bpa Herberta Bednorza 19/19a, 40-384 Katowice. Umowa dotyczy sporządzenia wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków mającego obowiązywać na terenie Gminy Wolbrom.