Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 31.12.2020 r. została zawarta umowa z Miejsko - Gminnym Centrum Medycznym WOL-MED sp. z o.o., ul. Skalska 22, 32-340 Wolbrom. Umowa dotyczy udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy w 2021 roku.