Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 01.12.2020 r. została zawarta umowa prewencyjna z PZU Życie S.A.. Umowa prewencyjna ma na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych i opiewa na kwotę dofinansowania 3 000 zł brutto z funduszu prewencyjnego PZU Życie S.A.. Zadanie prewencyjne Odbiorcy środków prewencyjnych mające na celu ochronę zdrowia oraz szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną, zapobieganie powstawaniu lub zmniejszenie skutków zdarzeń losowych oraz przeciwdziałaniu skutkom pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 polegające na: zakupie środków ochrony osobistej.