Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje o zawarciu umowy w dniu 28 grudnia 2022 roku z firmą prowadzącą działalność ubezpieczeniową pod nazwą: Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15B. Przedmiotem umowy są ubezpieczenia komunikacyjne w okresie od 30.12.2022 roku do 29.12.2023 roku.