Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 02.01.2023 r. została zawarta umowa z Panem Marcinem Świerkowskim, Panem Janem Pałką, Panem Łukaszem Krężlem prowadzącymi działalność gospodarczą pod nazwą ITCOM Marcin Świerkowski, Jan Pałka, Łukasz Krężel, ul. Krakowska 28, 32-340 Wolbrom. Przedmiotem umowy jest administracja siecią komputerową oraz włączonymi do niej komputerami, znajdującymi się w siedzibach Zamawiającego (ul. 1 Maja 59, ul. Wrzosowa 18, ul. Boczna 17). Umowa obowiązuje w okresie 01.01.2023 roku do 31.12.2024 roku.