Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 09.01.2023 r. została zawarta umowa z firmą: Eurofins OBiKŚ Polska sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice. Umowa dotyczy poboru próbek wody do spożycia i wykonaniu ich badań laboratoryjnych w 2023 roku.