Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje o zawarciu umowy w dniu 17 stycznia 2023 roku z Panem Andrzejem Gumulą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą F.U. "A.G. TRADE" Andrzej Gumula, ul. 11 Listopada 20/8, 32-590 Libiąż. Umowa dotyczy wykonywania usługi polegającej na przeprowadzaniu inspekcji TV oraz czyszczenia hydrodynamicznego kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej zlokalizowanej w Gminie Wolbrom w 2023 roku.