Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 30.12.2022 r. została zawarta umowa z firmą Gaspol Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa. Umowa dotyczy użyczenia sprzętu w postaci 4 szt. butli 11kg FP propan-butan oraz dostawy gazu w okresie od 30.12.2022 r. do 30.12.2024 r.