Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 01.02.2023 r. została zawarta umowa z firmą: SGS Polska Spółka z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa. Umowa dotyczy wykonania poboru i badań próbek osadów ściekowych, wód podziemnych oraz odpadów (19 08 01 i 19 08 02) w 2023 roku.