Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje iż w dniu 06.03.2023 r. zostały zawarte umowy z Gminą Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom. Umowy dotyczą dzierżawy hali sportowej i łącznika wraz z przebudowaną istniejącą salą gimnastyczną położonej na działce nr 1491 oraz dzierżawy zabudowanej nieruchomości gruntowej (działka nr 5050/2), na której znajduje się zespół basenów. Umowy te zostały zawarte na okres od 06.03.2023 r. do 05.05.2023 r.