Wolbrom, dnia 22.03.2017r.

 

RZP.271.2.7.2017                

                                                                                                         

                                                                                            WG ROZDZIELNIKA

 

                                              

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Wolbrom, dnia 22.03.2017r.

 

RZP.271.2.6.2017                                                               

                                                                                              

                                                                                                          WG ROZDZIELNIKA                                              

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO