Sygnatura postępowania: WZWKGKiM/350/2023

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę soli drogowej na potrzeby WZWKGKiM sp. z o.o. w sezonie zimowym 2023/2024”

w dniu 09.11.2023 r. została zawarta umowa z firmą FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 9, 01-204 Warszawa, na kwotę 306.516,00 zł.

 

Wybrana oferta zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert określonymi w SWZ otrzymała największą liczbę punktów