Sygnatura postępowania: WZWKGKiM/102/2023

                                                 

REGULAMINOWY PRZETARG NIEOGRANICZONY

prowadzony zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych
w
 Wolbromskim Zakładzie Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. 
na dostawy pn.: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby WZWKGKiM sp. z o.o. w 2024 roku””

 

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Termin składania ofert upływa w dniu: 21.03.2023 r. o godz. 11:30.

Termin otwarcia ofert: 21.03.2023 r. o godz. 12:00.

Miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, Wolbrom ul. Wrzosowa 18, pokój nr 8, I piętro.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZS