Drukuj
Aktualności

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 04.09.2019 r. została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu" w formie pożyczki o wartości 7.487.312,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach".