Drukuj
Aktualności

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że w dniu 14.01.2020 r. został podpisany aneks nr 1/15 do umowy z dnia 04.09.2019 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycyjnej przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności celem uzupełnienia wkładu krajowego dla projektów dofinansowanych ze środków wspólnotowych.
Kwota pożyczki została zwiększona do kwoty 8.991.601,00 zł.