Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert na sprzedaż złomu stalowego pochodzącego z prac budowlanych i remontowych w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu" w szacunkowej ilości 70 ton. 

Miejsce składania ofert: siedziba Sprzedającego - Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o., ul. Wrzosowa 18, 32-340 Wolbrom.

Termin składania ofert: 02.06.2020 r. do godz. 11:30 

Otwarcie ofert: 02.06.2020 r. godz. 12:00

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT